Integration

Efter den første måned er den unge nyansatte så småt begyndt at kende kollegaer og omfanget af arbejdsopgaverne. Det er i denne fase, at der kan opstå mere specifikke overvejelser om både opgaver og arbejdsstil. Særligt unge medarbejdere vil her have fokus på mening med arbejdet. Sæt derfor tid af til at svare på spørgsmål. 

VLF Parachutes 3000X2250px

Møde efter 1 måned

Efter en måned er det vigtigt at tage et møde med den unge nyansatte, der kan pege fremad.

Det I skal gøre 

 • Tag et møde med lederen til den unge nyansatte. Tag en snak om, hvad der har fungeret godt og mindre godt den første måned, uden at bryde tilliden mellem dig og den unge nyansatte.
 • Efter den første måned skal lederen tage en snak med den unge medarbejder med hensyn til, hvordan den nye medarbejder trives både personligt og socialt i arbejdsfællesskabet, samt hvorvidt vedkommende trives opgavemæssigt.
 • Hvis muligt, skal lederen og den nyansatte også vende, hvordan de
  forventer at de næste 12 måneder ser ud:
  - Hvad skal den unge nyansatte bevæge sig hen mod arbejdsmæssigt?
  - Hvordan bliver den unge nyansatte en succes i din afdeling?
  - Hvad skal vedkommendes rolle i virksomheden være?
 • Lederen skal i samspil med den unge medarbejder finde 2-3 områder, som vedkommende skal specialisere sig specifikt inden for. Hvis muligt, kan det være en god idé, at onboardingambassadøren eller den unges mentor deltager i samtalen.
 • Aftal med den unge medarbejder, hvad vedkommende har brug for
  fremover i forhold til samtaler med dig og 1-1 med lederen. Det anbefales, hvis der er tid til det, at det holdes én gang om måneden.

Det lederen kan gøre

 • Hvis det er muligt hos jer, så sørg for, at den nye medarbejder kommer på kurser (fx 3-9 måneder efter ansættelse). Aftal dette i dialog med den unge medarbejder.

Møde efter 1½ måned

Det er relevant løbende at understøtte det psykiske arbejdsmiljø for den unge nyansatte. For at gøre dette systematisk og fagligt, anbefales det, at dette gøres med udgangspunkt i værktøjet Den Unges Trivsel. Afsæt ca. 1 time til et møde med den unge medarbejder.

Det skal I gøre 

 • Brug værktøjet Den Unges Trivsel med dialogkortene. Tag udgangspunkt i den instruks, der følger med kortene, og gennemfør øvelsen. Husk i starten af samtalen at afklare med den unge nyansatte, hvad informationen bliver brugt til. 
  - Er der noget, som skal blive mellem jer?
  - Hvad kommer videre til nærmeste leder?
 • Tag en dialog om, hvordan den unge trives. Er der en positiv eller negativ udvikling.
 • Hav løbende dialog med den unge medarbejders nærmeste leder. Er der nogle relevante ændringer, der kan laves?

Møde efter 3 måneder

3 måneder efter ansættelse gentages samme samtale som efter 1½ måned. Afsæt igen ca. 1 time til samtalen.

Møde efter 4½ måneder

4½ måneder efter ansættelse gentages samme samtale som ved efter 1½ måneds ansættelse.
Afsæt igen ca. 1 time til samtalen.

Møde efter 6 måneder

Omkring dette tidspunkt begynder den unge nyansatte at have vænnet sig til arbejdspladsen. Den unge medarbejder har fået kendskab til forskellige arbejdsopgaver, og vedkommende er ikke længere ny i afdelingen.
Efter 6 måneders ansættelse afholdes sidste formaliserede møde mellem onboardingambassadør og den unge medarbejder. Rammerne for denne samtale er de samme som ved de forudgående samtaler.

Lederens rolle efter 6 måneder

Det er en anbefaling, at lederen efter de første 6 måneder også tager et møde med den unge medarbejder for at evaluere det første halve år og se fremad.

Lederen anbefales: 

 • At evaluere det første halve år
  - Spørg den unge ansatte hvordan de sidste 6 måneder er gået.
  - Sørg for også selv at komme med feedback på det sidste halve år.
  - Hvad synes du den unge ansatte, har gjort godt?
  - Hvad har du observeret, der har været udfordrende?
 • At spørge ind til den nuværende arbejdssituation
  - Hvordan trives du i arbejdet?
  - Hvordan er typen af dine arbejdsopgaver? Er de passende, keder du dig, eller har du for meget?
  - Hvordan trives du kollegialt?
 • At tale om fremtiden endnu en gang
  - Tag aftalerne frem, I lavede sammen ved 1-månedssamtalen og se, hvordan det går med den udvikling. Det er også muligt at genoverveje nogle af aftalerne, hvis den unge eller lederen ser anderledes på tingene nu.
  - Spørg om den unge har nogle ønsker for fremtiden, fx udviklingspunkter, ambitioner m.m.