Opstart

Førstehåndsindtrykket er ekstremt vigtigt. Derfor er det centralt, at I tager jer tid til at få den unge nyansatte til at føle sig velkommen. For unge, der starter i første job efter uddannelse, vil det for mange være første gang, de indgår fuld tid på en arbejdsplads. Sæt tid af til, at usikkerheder og spørgsmål kan adresseres.

VLF Bookhair 3000X2250px

Den første dag

Den første dag på arbejdspladsen kan for mange føles overvældende, da man får en masse nye informationer og møder mange nye mennesker. Det kan føles utrygt og forvirrende at starte på sit første job, da man typisk ikke har tidligere erfaringer at trække på. Det er derfor vigtigt, at I overvejer, hvordan den første arbejdsdag skal forløbe.

Det du skal gøre 

 • Brug tjeklisten i sidemenuen til at få klarhed over første dag. Tjeklisten kan også bruges bredt i teamet.
 • Arrangér et morgenmøde eller teammøde, hvor den nye kan blive
  introduceret til sine kollegaer.
 • Tal om hvad der skal ske de første 14 dage, om de uformelle regler på arbejdspladsen. Hvordan omgås vi, hvordan er humoren, hvad er reglerne i hverdagen på det uformelle plan, og hvad forventes der kollegialt.
 • Arrangér et introduktionsmøde/hilse-på-møde med nærmeste leder.

Husk at sætte tid af til modtagelse, så den unge nyansatte føler sig taget godt imod.

Lederens rolle i opstarten

Det er vigtigt for Generation Z at føle sig motiveret og ikke kede sig. Derfor er det centralt, at der er taget stilling til, hvad den nyansatte kan hjælpe med. Sørg for, at der bliver klarlagt roller og ansvar. Hvornår skal medarbejderen være i drift og løse arbejdsopgaver, og hvornår læres der op? Som onboardingambassadør kan du stå til rådighed for lederen, hvis denne har behov for sparring og rådgivning.

Det I skal gøre 

Det er vigtigt, at lederen har 1-1 med den nye medarbejder en af de første arbejdsdage. Her er fokus på:

 • At lære hinanden at kende.
 • At forventningsafstemme om, hvad den unge medarbejder kan forvente af lederen.
 • At forventningsafstemme om, hvad der bliver forventet af den unge medarbejder de første 2 uger.
 • Tal om, hvornår opgaven er løst godt nok.

Det kan i nogle tilfælde være godt, at onboardingambassadøren deltager i dette møde. Dette kan skabe afklaring i forhold til de forskellige roller, der er, og være med til at opbygge tillid og tryghed.

Det I kan gøre

 • Sørg for at lederen holder 1-1 med den unge medarbejder 1 gang om ugen den 1. måned. Lav en struktur for dette, så det allerede ligger i kalenderen før opstart.
 • Løbende bliver det lederens ansvar at forventningsafstemme i samarbejde med den unge nyansatte, hvor vedkommendes udvikling skal ligge henne, og hvor hurtigt det skal gå. Den unge nyansatte har ofte mange ambitioner, vil gerne have meget ansvar, og grundet sin manglende erfaring, ved medarbejderen endnu ikke, hvad det kræver at have meget ansvar. Derfor er det lederens rolle at holde lidt igen og hjælpe den unge med at finde balancen.

Sæt struktur på møder med leder

Det anbefales ikke, at der føres en åben-dør-politik, hvor det fortælles til den nye medarbejder, at vedkommende altid kan komme ind, hvis der er noget. Selvom intentionen er god, så er realiteten, at nye unge medarbejdere ofte er usikre og i tvivl om de nye rammer. Derfor kommer de ikke bare ind til lederen. Det skal gøres strukturelt gennem kalenderplanlægning.

Møde efter 14 dage

Efter de første 14 dage begynder den unge at føle sig som en del af arbejdspladsen. Det er et godt tidspunkt for en opfølgende samtale for at understøtte de positive oplevelser og usikkerheder, der kan være opstået. Samtalen er en  mulighed for at afklare, om der skal ske nogle korrigeringer for, at den unge nyansatte trives.

Det I skal gøre 

14 dage efter første arbejdsdag anbefaler vi, at du som onboardingambassadør har en samtale med den unge nyansatte. Under samtalen kan den unge komme med de spørgsmål og undringer, som de har skrevet ned de første 14 dage.
Derudover kan I tale om:

 • Hvad har været godt og mindre godt de første 2 uger
 • Om der er balance i opgaverne
 • Om vedkommende er kommet godt ind i det kollegiale fællesskab.

I værktøjskassen finder du inspiration til, hvilke spørgsmål du kan stille.