Preboarding

At sikre en god start for unge på jeres arbejdsplads starter allerede inden den første arbejdsdag. Det er vigtigt at sikre, at de unge nyansatte føler sig velkommen og ved, hvad de kan forvente, når de møder op første dag. tag derfor kontakt med de unge allerede inden første dag. 

Herunder finder I skridt til sikring af god preboarding af unge medarbejder. I finder også konkrete værktøjer og skabeloner, I kan benytte. 

VLF Icebergclimbers 2250X3000px

Kontakt inden opstart

De unge nyansatte er ofte spændte på, hvad der venter dem på deres nye arbejdsplads. Især for dem, der starter i deres første job, vil det være en ny og ukendt situation.
Generation Z er særlig kendetegnet ved at være meget engagerede og identificerer sig ofte med sit arbejde. En god kontakt inden opstart kan være med til at sikre, at den første dag bliver en god oplevelse.

Det du skal gøre

 • Send en en velkomstmail, der beskriver hvad den unge nyansatte kan forvente første dag (praktiske detaljer, dresscode, frokost og lignende).
 • Send en opstartsfolder, der indeholder basale informationer om arbejdspladsen. 
 • Send jeres personalehåndbog.
 • Udarbejd og send en plan for de første 7-14 dage på arbejdet og særlig information om første dag. Planlæg så den nyansatte allerede i de første 2 uger bliver en del af opgaveløsninger sammen med sine kollegaer. Hvis det ikke er muligt at lave en plan for de første 14 dage, så send en plan for de første par dage.

Det sociale før opstart

For Generation Z er det sociale fællesskab en central del af at trives i arbejdet. Overgangen fra et studieliv, hvor størstedelen af ens medstuderende er jævnaldrende, til et arbejdsliv, hvor der er langt større aldersdiversitet, kan være svær. Det er derfor vigtigt at afsætte tid til, at den unge medarbejder kan møde sine nye kollegaer inden første arbejdsdag.

Det I skal gøre 

 • Invitér til et uformelt arrangement inden opstart, så I på tværs af
  medarbejdergruppen kan lære hinanden bedre at kende i mere
  uformelle rammer. Dette kan være:
  - Fællesspisning
  - Teambuildingdag
  - Morgenmad
  - Andet relevant, hvor det er muligt at lære hinanden bedre at kende.

Det I kan gøre, hvis I vil gøre noget ekstra

 • Hvis det er muligt, så kan det være en god idé at lade flere unge
  medarbejdere starte på samme dag.
 • Hvis det er er muligt, så bed teamet om at sende en mail til den unge nyansatte, hvor teamet præsenterer sig selv. Alternativt kan en videohilsen fra teamet også fungere rigtig godt. Videohilsnen er dog primært en god idé i de situationer, hvor det ikke er muligt at mødes med teamet inden.

Det praktiske før opstart

Det er vigtigt for alle medarbejdere at blive taget godt imod på en ny arbejdsplads og opleve, at der er gjort de nødvendige forberedelser inden første arbejdsdag. Dette er dog i særlig høj grad vigtigt for unge, da de ofte ikke har en referenceramme, da de er i starten af arbejdslivet.

Det I skal gøre

 • Sørg for, at der er styr på alt det praktiske inden opstart såsom:
  - Klargøring af PC / logins
  - Kontorplads (skrivebord / reol)
  - Telefonnummer / mail.
 • Hvis der er en arbejdsmiljørepræsentant og/eller tillidsrepræsentant
  på arbejdspladsen, så arrangér på forhånd et møde mellem den unge nyansatte og dem. 
 • Sæt 1-1 samtaler op med relevante medarbejdere i teamet (helst hele teamet, hvis det ikke er for stort).

Det I kan gøre, hvis I vil gøre noget ekstra

 • Hvis muligt, vil det være godt, at den unge nyansatte sidder ved siden af enten sin leder, mentor eller onboardingambassadør.
 • Book 1-1 samtaler med nøglepersoner i virksomheden, så den unge kan få et indblik i de forskellige positioner, som er relevante for arbejdet.
 • Hvis I har mulighed for det, kan I sende en gavepakke til den unge nyansatte inden opstart. Denne kan eksempelvis indeholde nogle notesblokke, tusser eller lignende, som repræsenterer jeres arbejdsplads.

Internt på arbejdspladsen inden opstart

Det er ikke kun dig som onboardingambassadør, der skal tage imod den unge nyansatte – det er hele teamet. Det er derfor centralt, at teamet informeres om den nye medarbejders ansættelse samt, at der bliver forventningsafstemt i forhold til, hvad teamets rolle bliver i opstarten.

Det I skal gøre

 • Klæd teamet på til, at der kommer en ny ung medarbejder. Informér teamet om, hvem det er, hvad deres baggrund er, hvad de kommer til at lave i starten, hvad deres bidrag bliver osv. Beskriv også onboardingforløbet og de forskellige roller i dette forløb.
 • Forventningsafstem med teamet, hvem der skal være den nye medarbejders mentor, hvis ikke onboardingambassadøreren er ansat i afdelingen. 

Det kan I gøre 

 • Hav en dialog med teamet om vigtigheden af at være gode rollemodeller, før den nye unge medarbejder starter.