Nyhed 16.06.2023

Rapport: Højt stressniveau hos unge i arbejde

Velliv Foreningen har fået udarbejdet to rapporter hos Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet (SDU), der belyser udviklingen i forekomsten af mental sundhed hos erhvervsaktive danskere i alderen 18-75 år og unge i alderen 18-34 år - begge i perioden fra 2013 til 2021.
nyhed unge SDU.png

Sidste år udkom Den Nationale Sundhedsprofil, der undersøgte den mentale sundhed for hele den voksne befolkning. Velliv Foreningen har, på bagkant af denne, bedt Statens Institut for Folkesundhed undersøge, hvordan det står til, hvis man alene kigger på de erhvervsaktive mellem 18-75 år som gruppe, og desuden specifik for de unge mellem 18-34 år. De har sammenlignet den mentale sundhed for grupperne i henholdsvis 2013, 2017 og 2021. Hovedkonklusionen er desværre, at det går den forkerte vej, og især for de unge, når det gælder den mentale sundhed. Det gælder både selvrapporteret stress, angst, depression og mental sundhed generelt. 

Rapporten konkluderer desuden, at jo mindre en privat virksomhed man er ansat i, des højere grad af selvrapporteret stress. Det gælder både for hele gruppen af voksne ansat i det private og specifikt for de unge.